RSS

Regulamin adopcji

Poniżej przedstawiamy REGULAMIN ADOPCJI:

Zabierając psa/kota ze schroniska jestem świadoma(y) odpowiedzialności za jego życie, zobowiązuję się nie rozstawać z nim aż do jego naturalnej śmierci.

  1. Adoptujący oświadcza, że ma wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowu psa oraz że takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się w razie potrzeby na bieżąco uzupełniać. Zwalnia jednocześnie schronisko od wszelkiej odpowiedzialności w razie wystąpienia komplikacji związanych z niewłaściwym wychowem, utrzymaniem, karmieniem i traktowaniem zwierzęcia.
  2. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymania psa w dobrymWANEJ  zdrowiu i samopoczuciu, dbając m.in. o  terminowość szczepień i konieczną opiekę weterynaryjną.
  3. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania psa pod nadzorem zapewniającym, bezpieczeństwo psa oraz otoczenia i zapobiegającym ucieczce. Jednocześnie zapewnia, że nie będzie trzymał psa na łańcuchu ani innej uwięzi dłużej niż 12 h w ciągu doby lub powodujących u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.(zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o ochronie zwierząt).
  4. Adoptujący zobowiązuje się, że wyposaży psa w dodatkowe akcesoria umożliwiające natychmiastowe odnalezienie właściciela w przypadku zaginięcia (np. „adresówkę”, medalik z wygrawerowanym adresem i telefonem).
  5. Adoptujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem przy nabyciu psa, że odebrany na podstawie niniejszej umowy pies nie będzie odsprzedany ani przekazany komukolwiek, a zwłaszcza pośrednikowi w handlu zwierzętami lub sklepowi ze zwierzętami jak również, że pies nie będzie brał udziału w walkach psów.
  6. Adoptujący zapewnia, że przejmowany przez niego pies nie będzie poddawany zabiegom kopiowania uszu.
  7. Adoptujący zobowiązuje się poddać psa zabiegowi kastracji lub sterylizacji do 30 dni od dnia odebrania zwierzęcia, w wybranym przez siebie gabinecie weterynaryjnym. Jednocześnie Adoptujący zobowiązuje się przesłać w tym terminie schronisku zaświadczenie weterynaryjne o wykonanym zabiegu sterylizacji z pieczątką weterynarza wykonującego zabieg (w oryginale); oświadczenie zostanie przesłane pocztą wraz z numerem konta bankowego, na adres schroniska. Schronisko zobowiązuje się pokryć część kosztów w/w zabiegu.
  8. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złe traktowanie zwierząt na mocy Ustawy o Ochronie Zwierząt z dn. 21.08.97r. oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Adoptującemu spowodowanego łamaniem w/w ustawy umowa traci ważność a pies zostaje bezwarunkowo odebrany przez schronisko lub osobę przez niego wskazaną.
  9. W przypadku adopcji psa zaczipowanego, adoptujący wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w bazie http://www.safe-animal.eu

 

WZÓR PODPISYWANEJ UMOWY ADOPCYJNEJ:

document-page-001-1

zaswiadczenie-o-wydaniu-zwierzecia-23-02-2017

Reklamy
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.